Ønsker du å synge i kor?

Tromsø Akademiske Kvinnekor har opptak av nye sangere to ganger i året - tidlig i vårsemesteret og tidlig i høstsemesteret.

Opptaket for våren 2018 er ferdigstilt. Nytt opptak høsten 2018!

Alle opptakene foregår i Kulturkjelleren på Studenthuset Driv, hvor vi også har øvinger hver onsdag kl. 18.00 - 20.30.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.
tromso.akademiske.kvinnekor@gmail.com