Kontakt

E-post:

tromso.akademiske.kvinnekor@gmail.com

Postadresse:

Tromsø Akademiske Kvinnekor
UiT Norges arktiske universitet
v/Studentsamfunnet driv, TEO H2, 1 etg
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Organisasjonsnummer:

996 702 790

Kontonr:

1503 30 56017