Hjem

TAKk er et akademisk kvinnekor ved UiT - Norges Arktiske Universitet. Vi er kvinnelige studenter, ansatte og andre kvinner med akademisk tilknytning. TAKk er en medlemsgruppe i Studentsamfunnet driv.

Vårt mål er å strekke oss mot det å bli litt bedre… ALIQUANTULUM MELIORES SUMUS

Vi har øvinger hver onsdag kl. 18.00 - 20.30 i Kulturkjelleren på Studenthuset Driv. Vårens opptak er i kulturkjelleren på Driv onsdag 22. januar klokka 17.00 og lørdag 25.januar 12.00. Vi ser først og fremst etter gode andrealter, men alle er velkommen til å prøve seg!