Hjem

TAKk er et akademisk kvinnekor i Tromsø. Vi er kvinnelige studenter, universitetsansatte og andre kvinner med akademisk tilknytning. TAKk er en medlemsgruppe i Studentsamfunnet Driv.

Vårt mål er å strekke oss mot det å bli litt bedre… ALIQUANTULUM MELIORES SUMUS.

Vi har øvinger hver onsdag kl. 18.00 - 20.30 i Kulturkjelleren på Studenthuset Driv.

Du finner oss også på Facebook og Instagram @takk.tromso.